PaslaugosUAB "Ligaja" pagrindinės veiklos kryptys:

 • Statyba,
 • Inžinerinių sistemų montavimas,
 • Projektavimas.
   

Būsto, viešosios paskirties , pramonės, gamybos, ūkinės veiklos statinius.

Montuojame ir remontuojame:

 • Metalo konstrukcijas
 • Vidaus tinklų sistemas (vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo)
 • Išorės inžinierinius tinklus (vandentiekio, nuotėkų, garo ir karšto vandens vamzdynus)
 • Slėginius indus
 • Naftos produktų talpyklas
 • Garo ir karšto vandens šildymo katilus
 • Vamzdinę armatūrą (vamzdynų suvirinimas argono aplinkoje)
 • Antikorozines dangas
 • Šiluminę izoliaciją, skardinimą
 • Elektros instaliaciją.


Gaminame

 • Technologinių vamzdynų ir metalo konstrukcijų mazgus
 • Vėdinimo ir oro kondicionavimo skardos ruošinius
 • Įvairios paskirties pastatų lengvas metalo konstrukcijas
 • Metalinius izoliuotus ir neizoliuotus dūmtraukius
 • Slėginius indus
 • Garo ir vandens šildymo katilų vamzdynus


Visiems aukščiau išvardintiems darbams turime leidimus:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestatas Nr. 1350, suteikiantis teisę atlikti statinio dalies projektavimo, statinio ir statinio dalies statybos darbus

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos ( tik elektrotechnikos darbams ); inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos tiekimo, dujų ( skirstomieji ), elektroninių ryšių infrastruktūra; hidrotechnikos statiniai ( siurblinės )


Projektavimo darbo sritys: šilumos gamybos ( iki 1 MW galios ) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos ( iki 1000 V įtampos ).

Statybos darbų sritys:

 • žemės darbai,
 • statybinių konstrukcijų ( betono, metalo ) statyba ir montavimas,
 • apdailos darbai;
 • pastatų ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, 
 • šilumos gamyba ( katilinės iki 50 MW galios ) ir tiekimas, šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, pastatų dujų sistemos ( iki 1,6 MPa slėgio );
 • elektrotechnikos darbai ( iki 1000 V įtampos), nuotolinis ryšys ( telekomunikacijos ), apsauginė ir gaisrinė signalizacija, įrenginių paleidimas ir derinimas.

   

2. Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Ūkio Ministerijos išduotas atestatas Nr. T-0759, Suteikiantis teisę verstis šiais šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais:

 • Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai
 • Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai
 • Šilumos punktų iki 2,0 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai
 • Šilumos įrenginių( išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio remonto darbai
 • Šilumos įrenginių( išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio bandymo darbai
 • Šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai
 • Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių (iki 40 m aukščio) paviršių remonto darbai.


3. Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Ūkio Ministerijos išduotas atestatas Nr. GD-0240, suteikiantis teisę verstis šiais gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbais:

 • Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto darbai
 • Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių bandymo darbai
 • Pastatų vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrenginių nuo 4 iki 400 kW galios eksploatavimo darbai.


4. Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Ūkio Ministerijos išduotas atestatas Nr. SND-0370, suteikiantis teisę verstis šiais suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbais:

 • Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų remonto darbai
 • Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų bandymo darbai
 • Suskystintų naftos dujų vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrenginių nuo 4 iki 400 kW galios eksploatavimo darbai.


5. Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Ūkio Ministerijos išduotas atestatas Nr. E-0826, suteikiantis teisę verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais:

 • Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai
 • Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai
 • Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.


6. TUVtechnika liudijimas Nr. TD10-11


7. TUVtechnika liudijimas Nr. TD10-12

8. TUVtechnika liudijimas Nr. TD10-13

9. TUVtechnika liudijimas Nr. TD10-14